2D Hotels

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal aplicabil din data de 25 mai 2018, S.C. SULINA ESTIVAL S.A., cu sediul in Neptun, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/1341/2002 , CUI: RO14681581, vă informeaza ca prelucreaza datele urmatoarelor categorii de persoane fizice: clienti/potentiali clienti, fosti clienti vizitatori. Datele cu Caracter Personal prelucrate sunt doar cele necesare scopurilor prelucrarii. Scopurile prelucrarii: identificarea clientului; pentru a oferi și personaliza serviciile pe care le solicitați și pe care le așteptați de la noi; pentru a vă oferi nivelul așteptat de ospitalitate în cameră și în cadrul proprietăților noastre; prestari servicii turistice (cazare, masa, relaxare) ; promoțiile de vânzări; protectia proprietatii si a bunurilor; imbunătățirea serviciilor; sondaje; incasari asociate serviciilor turistice; activitati de marketing; indeplinirea unor obligatii legale; Temeiurile legale al prelucrarii: (1) consimtamant privind datele necesare activitatii de marketing (2) executarea contractului de la care persoana vizată este parte, sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea acestuia (3) indeplinirea prevederilor legale aplicabile (HG 237/2001,Legea contabilitatii), legitim interes. Categoriile de destinatari si imputerniciti: S.C. SULINA ESTIVAL S.A. ar putea comunica datele cu caracter personal colectate direct sau prin intermediul unor imputerniciti, următoarelor categorii de destinatari: societati de asigurare/reasigurare precum si altor companii din grupul din care acestea fac parte, Pool-il de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale), furnizori implicați în mod direct/indirect în procesul de asigurare ( furnizori de servicii IT, banci, furnizori de servicii de arhivare, cabinete de avocatura, firme de curierat etc.), agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru; Păstrarea datelor: Păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe perioada necesară pentru a îndeplini scopul pentru care au fost colectate, de regulă pe durata oricărei relații contractuale și pentru orice perioadă ulterioară, după cum este necesar sau permis de legea aplicabilă (Legea arhivarii, Legea contabilitatii, Ordinul MF, Codul muncii, HG237/2001) . Politicile noastre de păstrare a datelor reflectă statutul aplicabil al perioadelor de prescripție și al cerințelor legale. Marketing direct: Noi folosim datele cu caracter personal pentru a vă trimite mesaje de marketing pe baza consimțământului dvs. exprimat. Puteți să vă retrageți consimțământul pentru comunicările de marketing direct în orice moment, contactând-ne la adresa sales@2dhotels.ro. Drepturile persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale: dreptul la informare (aveti dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor personale); dreptul de acces (aveti dreptul de a accesa datele personale și informatii suplimentare, si va permite să cunoasteti si sa verificati legalitatea prelucrarii); drept la rectificare (dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre Dvs informatii suplimentare); dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat” = in situatiile reglementate expres de lege, in special in cazul in care va retrageti consimtamantul sau in cazul in care se constata ca Datele au fost prelucrate ilegal, aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea Datelor); dreptul de a retrage consimtamantul (dreptul de a retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea Datelor); dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi Datele pe care le-ati furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat si dreptul de a solicita ca Datele sa fie transmite altui operator); dreptul la restrictionarea prelucrarii (dreptul de a obține din partea Societatii restricționarea prelucrării Datelor in anumite situatii reglementate expres de lege, in special in cazul in care contestati exactitatea Datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dvs. va opuneti stergerii Datelor. In aceste situatii, cu exceptia stocarii, Datele nu vor mai fi prelucrate); dreptul de a depune plangere (dreptul dvs. de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal); dreptul la opozitie (dreptul să va opuneti la prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autoritatii publice, inclusiv profilarea, marketing direct și prelucrarea în scopul cercetării stiintifice/istorice și al statisticilor); drepturi de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. In cazul in care ne-ati oferit consimtamantul pentru prelucrarea de date personale aveti dreptul de a va retrage oricand acest consimtamant. Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus, pentru retragerea consimțământului, sau pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați S.C. SULINA ESTIVAL S.A. la adresa de e-mail: sales@2dhotels.ro, si/sau la adresa poștală menționată mai mai sus, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor. In cazul in care datele cu caracter personal comunicate sunt ale unui minor, parintele sau tutorele va fi cel informat pentru copilul minor. Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre.